Рециклиране на твърд PVC

Чрез своята дейност по рециклиране на твърд PVC TeraPlast Recycling произвежда микронизиран рециклиран PVC и регранулиран рециклиран PVC. Могат успешно да се използват в производството на PVC продукти, като предлагат изгодна и устойчива алтернатива, без да променят техническите и качествени характеристики. Микронизираният рециклиран PVC се получава от рециклирането на тръби, профили за дограма или строителни PVC профили. PVC регранулат включва получаване на PVC гранули след рециклиране на профили за дограма. Виж повече:

Карта на складовете на TeraPlast