Сертификати и разрешителни

Сертификати TeraPlast

TeraPlast инвестира във високопроизводителни технологии, като има постоянна грижа за спазването на най-високите стандарти за качество при производството на продуктите. Идентифицирането на нови технически решения остава един от нашите стратегически приоритети. В TeraPlast има изследователски център, който отговаря за разработването на рецепти за нови продукти и подобряването на свойствата на съществуващите продукти, за да бъде в крак с най-новите тенденции в областта и да допринесе за конкурентните предимства на компанията. В съответствие с европейските стандарти, дейността на нашата компания се осъществява в Интегрирана система за управление на качеството-околна среда-здраве и оперативна безопасност.
certificari iso teraplast laborator

Разрешителни

ТераПласт е доставчик, оторизиран от румънския железопътен орган AFER за сферата: Тръби от PVC и PE за защита на електрически и телекомуникационни кабели.