Рециклирање крутог ПВЦ-а

Кроз рециклаже крутог ПВЦ-а, TeraPlast Recycling (ТераПласт Рисајклинг) производи микронизовани рециклирани ПВЦ и регранулирани рециклирани ПВЦ.

Могу се успешно користити у производњи ПВЦ производа, нудећи повољну и одрживу алтернативу, без промене техничких и квалитативних карактеристика. Микронизовани рециклирани ПВЦ долази од рециклаже цеви, столарских профила или грађевинских ПВЦ профила. ПВЦ регранулат подразумева добијање ПВЦ гранула након рециклаже столарских профила.

Види више:

Harta depozitelor TeraPlast