Документация

Групата ТераПласт е пример за решителност, еталон за румънското предприемачество. Силата на нашата група е във взаимното допълване на бизнесите в портфолиото, в силния екип от експерти и в способността за бързо адаптиране към нуждите на нашите партньори.