Сертификати и овлашћења

Сертификати и овлашћења

ТераПласт (TeraPlast) улаже у технологије високих перформанси, бринући се стално о усаглашености са највишим стандардима квалитета у производњи производа. Идентификовање нових техничких решења остаје један од наших стратешких приоритета. У оквиру TeraPlast-а (ТераПласт) постоји истраживачки центар задужен за развој нових рецепата производа и побољшање својстава постојећих производа како би се пратили најновији трендови у овој области и допринело конкурентским предностима предузећа. У складу са европским стандардима, делатност нашег предузећа одвија се у Интегрисаном систему управљања квалитетом-животном средином-здрављем и оперативном безбедношћу.
certificari iso teraplast laborator