Документације

Група TeraPlast (ТераПласт) је пример одлучности и мерило за румунско предузетништво. Снага наше групе произилази из комплементарности послова у нашем портфељу, јаког тима стручњака и способности да се брзо прилагодимо потребама наших партнера.