Țevi și fitinguri PVC canalizări exterioare

Țevi și fitinguri PVC canalizări exterioare

TeraPlast, în calitate de cel mai mare procesator de PVC-U din România, produce o varietate largă de țevi din PVC neplastifiat (PVC-U) pentru sisteme de canalizări gravitaționale îngropate, supuse unor sarcini normale sau sarcini de lucru deosebite.

Domeniile de utilizare a sistemelor din PVC-U sunt variate, acoperind atât rețele de canalizare îngropate în sol pentru ape menajere cât și pentru ape pluviale cu aplicabilitate în infrastructură și construcții rezidențiale, evacuarea apei în agricultură și industrie sau pentru drenaj.

Temperaturile maxime ale apelor uzate transportate prin sistemele din PVC-U sunt de: 60°C – pentru țevi cu D 110 – 200mm și de 40°C pentru țevile cu D 250 – 500mm. Se admit și temperaturi de 60°C pentru perioade de scurtă durată. Intervalul recomandat de pantă este între 4 – 500/00.

Țevile și fitingurile din PVC-U se produc prin extrudare, respectiv injecție dintr-un amestec de PVC și carbonat, respectiv granule de PVC dur neplastifiat în combinație cu coloranți, materiale de umplutură, stabilizatori și adaosuri de fricțiune.

Etanșarea este asigurată cu garnituri fabricate din cauciuc sintetic cu durată mare de viață, ce sunt montate în elementul profilat al mufei țevii. Etanșarea rămâne asigurată chiar și în cazul deformării țevii în limitele admise sau deplasării sale.

Țevile se livrează cu garnitura de etanșare montată. Durata estimată de viață a sistemului PVC-U este de minim 50 de ani. Sistemul de canalizări exterioare din PVC-U, oferit de TeraPlast, este un sistem complet și variat, ce cuprinde atât țevi realizate în varianta MULTISTRAT, conform standardelor SR EN 1401, SR EN13476-1,2 si SF36/2017 cât și în varianta COMPACT conform SR-EN 1401-1.

Din punct de vedere dimensional gama de diametre a țevilor PVC-U produse de TeraPlast este cuprinsă intre 110 si 500mm. În funcție de rigiditatea inelară, TeraPlast produce țevi din PVC (multistrat sau compact) în gama SN2, SN4, SN8 și SN12.

Principalele caracteristici si avantaje ale sistemului de țevi și fitinguri din PVC-U

Rezistența mecanică

Țevile din PVC fac parte din categoria țevilor flexibile. Această caracteristică conferă țevilor din PVC-U (PVC neplastifiat) o rezistență mecanică deosebită, acestea putând transfera în solul din jurul lor o mare parte din sarcina ce se exercita asupra lor. În cazul supraîncărcărilor, țevile din PVC-U reacționează printr-o deformare reversibilă ce nu are efect asupra funcționalității acestora, în condițiile unei instalări corespunzătoare.

Rezistența la agenți chimici

Atât țevile cât și fitingurile din PVC-U au o rezistență chimică ridicată la majoritatea soluțiilor apoase, la acțiunea agresivă a materiilor din sol, sărurilor și substanțelor caustice sau a soluțiilor acide apoase. Astfel, țevile și fitingurile din PVC-U se pot utiliza pentru transportul de soluții apoase bazice sau acide, săruri minerale, etc cu pH între 2 și 12 și temperaturi de lucru de max. 60° C

Caracteristici hidraulice

Remarcabilele caracteristici hidraulice ale sistemului de țevi și fitinguri din PVC-U sunt determinate de posibilitatea de a produce pereți interiori cu o rugozitate extrem de redusă

Manevrabilitate

Greutatea redusă a componentelor sistemului de țevi și fitinguri din PVC-U asigură o manevrabilitate extrem de ridicată în ceea ce privește transportul, depozitarea și manevrarea elementelor precum și instalarea acestuia. De asemenea existența garniturilor asigură o îmbinare facilă și etanșă a elementelor componente asigurandu-se astfel o viteză ridicată la montaj. Pentru o viteză ridicată la montaj se recomandă lubrifierea garniturii și a capătului țevii care se mufează.

Prezentarea sistemului de ţevi PVC-U multistrat

TeraPlast este prima companie din România ce a produs acest tip de țeavă (multistrat) încă din anul 2004 utilizând noua și revoluționara, la acea vreme, tehnologie de coextrudare. Caracteristica principală a țevilor PVC-U multistrat o constituie structura peretelui care este formată din 3 straturi independente de PVC-U, astfel:

 • Un strat interior din PVC compact
 • Miezul, format din PVC expandat
 • Un strat exterior din PVC compact.

Rezultă astfel o țeavă din PVC-U cu proprietăți mecanice similare țevilor realizate cu perete compact însă cu o greutate specifică mai redusă și implicit cu un cost mai redus.

TeraPlast produce țevi din PVC-U multistrat pentru canalizări îngropate exterioare în sistem gravitațional în conformitate cu standardele SR EN13476-1,2 si SF36/2017. Gama de diametre este cuprinsa intre 110mm si 500mm cu rigiditatea inelară SN2 (SDR51), SN4(SDR41), SN8 (SDR34) și SN12 (SDR30).

Culoarea este orange RAL8023.

Produsele se utilizează la canalizarea gravitațională a apelor reziduale menajere și industriale în exteriorul clădirilor, îngropat, cu adâncimi de îngropare intre 0,8 m și 6 m.

 • SN2 - în zone fără trafic stradal,
 • SN4 - trafic stradal cu încărcătură medie,
 • SN8SN12 - trafic stradal cu încărcătură medie sau grea.

Sistemul este completat cu o gamă extinsă de fitinguri din PVC-U injectate în aceeași gamă dimensională ca și țevile din PVC-U. TeraPlast oferă fitinguri din PVC-U atat în clasa de rigiditate SN4 cat și în clasa de rigiditate SN8. Pentru clasa de rigiditate SN2 se folosesc fitingurile din clasa de rigiditate SN4. Proprietățile fizice testate la țevile multistrat includ și flexibilitatea inelară. Testul constă în deformarea până la 30% din diametru a unui eșantion de țeavă, cerința fiind ca țeava să nu se spargă și să revină la forma inițială după eliminarea forței de apăsare.

Prezentarea sistemului de ţevi PVC-U compact

Pe lângă țevile din PVC-U multistrat, TeraPlast produce și țevi de PVC-U în varianta de perete compact. Evident în acest caz structutura peretelui nu mai este de tip multistrat ci este o structură de tip compact din PVC-U.

La acest tip de țeavă proprietățile mecanice sunt aceleași ca și în cazul țevilor multistrat însă greutatea specifică este mai mare. TeraPlast produce acest tip de țevi din PVC-U cu perete compact pentru canalizări îngropate exterioare în sistem gravitațional în conformitate cu standardele SR EN1401-1.

Gama de diametre este similară cu cea produsă în cazul țevilor multistrat, respectiv intre 110mm si 500mm cu rigiditatea inelară SN4(SDR41), SN8 (SDR34).

Culoarea este orange RAL8023.

Produsele se utilizeaza la canalizarea gravitationala a apelor reziduale menajere si industriale in exteriorul cladirilor, ingropat, cu adancimi de ingropare intre 0,8 m si 6 m.

 • SN4 - trafic stradal cu incarcatura medie,
 • SN8 - trafic stradal cu incarcatura medie sau grea.

Fitingurile folosite în cadrul acestui sistem sunt aceleași fitinguri ce se utilizează și în cazul țevilor multistrat respectiv fitinguri din PVC-U injectate, în aceeași gamă dimensională ca și țevile din PVC-U. Teraplast ofera fitinguri din PVC-U atat in clasa de rigiditate SN4 cat si in clasa de rigiditate SN8.

Proprietățile fizice testate la țevile multistrat includ și flexibilitatea inelară. Testul constă în deformarea până la 30% din diametru a unui eșantion de țeavă, iar cerința fiind că țeava să nu se spargă și să revină la forma inițiala după eliminarea forței de apăsare.

Cămine inspecție canalizări exterioare

Cămine inspecție canalizări exterioare

Noile generații de cămine realizate din materiale plastice oferă soluții moderne și ecologice ce satisfac toate cerințele impuse în prezent în ceea ce privește evacuarea apelor uzate. Prin utilizarea căminelor moderne din materiale plastice se asigură o etanșeitate completă a rețelei de canalizare ca urmare a îmbinărilor etanșe între acestea și țevile din materiale plastice, eliminându-se astfel caminele din beton, singurele elemente din rețeaua de canalizare (realizată în zilele noastre într-o proporție covârșitoare cu tevi din material plastic) ce nu puteau garanta etanșeitatea rețelei.

Domeniile de utilizare a căminelor din material plastic sunt similare cu cele ale țevilor de canalizare din material plastic, acoperind atât rețele de canalizare îngropate în sol pentru ape menajere cât și pentru ape pluviale cu aplicabilitate în infrastructură și construcții rezidențiale, evacuarea apei în agricultură și industrie sau pentru drenaj. Temperaturile maxime ale apelor uzate transportate sunt aceleași cu cele în care trebuie să se încadreze țevile ce urmează să se utilizeze în rețeaua respectivă.

Principalele caracteristici si avantaje ale caminelor din materiale plastice

Etanșeitate

Radierul căminelor este prevazut cu mufe cu garnituri elastomerice, pentru a se asigura o imbinare perfect etanșă cu țevile de canalizare din materiale plastice utilizate în rețelele de canalizare. Deasemenea și elementele componente ale căminelor modulare se etanșează între ele cu ajutorul garniturilor. Astfel se garantează etanșeitatea absolută a sistemului de canalizare. Etanșeitatea căminelor este testată la o presiune de 0,5 bari.

Caracteristici hidraulice

Căminele de canalizare din material plastic sunt prevăzute cu profile de curgere optim calculate, ce asigură o scurgere sigură a apei eliminându-se riscul înfundării rețelei ca urmare a obturării caminului.

Rezistența la agenți chimici

Căminele din material plastic, ca și țevile dealtfel, au o rezistență extrem de ridicată la abraziune și la agresivitatea unor substanțe chimice existente în apele uzate (cum este de ex. acidul sulfuric).

Rezistente și robuste

Căminele din material plastic au toate avantajele asigurate de acest tip de material: robustețe, stabilitate a formei, flexibilitate. Așa cum este bine știut flexibilitatea produselor din mase plastice le asigura un comportament pe termen lung mult mai bun decat al celor rigide (beton) deoarece se comportă mult mai bine la încărcări succesive de sarcină.

Instalare simplă și eficiență economică

Toate elementele componente au o greutate redusă, putând fi manevrate de o singura persoană (maxim 2 în cazul căminelor de diametre mari), astfel că instalarea căminului este mult simplificată și rapidă, fără costuri suplimentare generate de alte utilaje.

Pe lângă instalarea rapidă și manevrarea simplă trebuie ținut cont și de transportul mult mai facil și cu un cost mult mai redus precum și de necesarul de spațiu redus pentru stocare.

Durata de viață

Durata de viață estimată a acestor tipuri de cămine este de 50 de ani, durată de viața similară cu cea a țevilor din PVC, in acest caz dovedită. Toate aceste caracteristici aduc numeroase avantaje companiilor ce exploateză rețelele de canalizare și beneficiarilor acestora prin economiile pe care le pot realiza ca urmare a:

 • Lipsei costurilor de reparații pe termen lung.
 • Costurilor reduse de întreținere.
 • Reducerii costurilor de epurare ca urmare a eliminării infiltrațiilor apei din pînza de apă freatică în rețeaua de canalizare.
 • Eliminarea costurilor cu amenzile ca urmare a poluării solului datorită exfiltrațiilor în sol.

Cămine de inspecție cu coloană din țeava lisă

Căminele de inspectie cu coloană din țeavă lisă sunt cămine modulare, multi-element ce se recomandă a fi utilizate în aplicații cum sunt parcări private, racorduri de branșament, spații verzi, dar și aplicații și rețele comunale, industriale sau rezidențiale și comerciale prin utilizarea capacelor din fontă și celorlalte accesorii pentru trafic.

Adancimea maxima de îngropare este de 6m iar nivelul maxim al apei freatice de 5m. Un cămin de inspecție este alcătuit din trei elemente de bază:

 • Radierul (baza) căminului;
 • Coloana căminului;
 • Acoperirea căminului.

Subgrupa de cămine de inspecție A.1. cuprinde 3 tipuri de cămine cu coloana de înălțare din țeava PVC lisă: D200, D315, D400mm.

Cămine de inspecție cu coloană din țeava corugată

Informații generale cu privire la căminele din materiale plastice precum și avantajele și argumentele atât tehnice cât și economice pentru utilizarea acestora sunt prezentate la începutul capitolului de cămine.

Caminele de inspecție cu coloană din țeavă corugată sunt realizate deasemenea în variantă modulară, multi-element și se recomandă a fi utilizate în aplicații cum sunt parcări private, racorduri de branșament, spații verzi, dar și aplicații în rețele comunale, industriale sau rezidențiale și comerciale prin utilizarea capacelor din fontă și celorlalte accesorii pentru trafic.

Adâncimea maximă de îngropare este de 6m iar nivelul maxim al apei freatice de 5m. Un cămin de inspecție este alcătuit din trei elemente de bază:

 • Radierul (baza) căminului
 • Coloana căminului
 • Acoperirea căminului Subgrupa de cămine de inspecție A.2 cuprinde 5 tipuri de cămine cu coloana de înălțare din țeava corugată: D340, D353, D355, D670-Tegra 600, D630-Pro630.

Inițiala „D” se referă la diametrul exterior al coloanei corugate de înălțare a căminului.

Cămine vizitare canalizări exterioare

Cămine vizitare canalizări exterioare

Noile generații de camine realizate din materiale plastice oferă soluții moderne și ecologice ce satisfac toate cerințele impuse în prezent în ceea ce privește evacuarea apelor uzate. Prin utilizarea căminelor moderne din materiale plastice se asigură o etanșeitate completă a rețelei de canalizare ca urmare a îmbinărilor etanșe între acestea și țevile din materiale plastice, eliminându-se astfel caminele din beton, singurele elemente din rețeaua de canalizare (realizată în zilele noastre într-o proporție covârșitoare cu tevi din material plastic) ce nu puteau garanta etanșeitatea rețelei.

Domeniile de utilizare ale căminelor din material plastic sunt similare cu cele ale țevilor de canalizare din material plastic, acoperind atât rețele de canalizare îngropate în sol pentru ape menajere cât și pentru ape pluviale cu aplicabilitate în infrastructură și construcții rezidențiale, evacuarea apei în agricultură și industrie sau pentru drenaj. Temperaturile maxime ale apelor uzate transportate sunt aceleași cu cele în care trebuie să se încadreze țevile ce urmează să se utilizeze în rețeaua respectivă.

Principalele caracteristici și avantaje ale căminelor din materiale plastice

Etanșeitate

Radierul căminelor este prevazut cu mufe cu garnituri elastomerice, pentru a se asigura o imbinare perfect etanșă cu țevile de canalizare din materiale plastice utilizate în rețelele de canalizare. Deasemenea și elementele componente ale căminelor modulare se etanșează între ele cu ajutorul garniturilor. Astfel se garantează etanșeitatea absolută a sistemului de canalizare. Etanșeitatea căminelor este testată la o presiune de 0,5 bari.

Caracteristici hidraulice

Căminele de canalizare din material plastic sunt prevăzute cu profile de curgere optim calculate, ce asigură o scurgere sigură a apei eliminându-se riscul înfundării rețelei ca urmare a obturării caminului.

Rezistența la agenți chimici

Căminele din material plastic, ca și țevile dealtfel, au o rezistență extrem de ridicată la abraziune și la agresivitatea unor substanțe chimice existente în apele uzate (cum este de ex. acidul sulfuric).

Rezistente și robuste

Căminele din material plastic au toate avantajele asigurate de acest tip de material: robustețe, stabilitate a formei, flexibilitate. Așa cum este bine știut flexibilitatea produselor din mase plastice le asigura un comportament pe termen lung mult mai bun decat al celor rigide (beton) deoarece se comportă mult mai bine la încărcări succesive de sarcină.

Instalare simplă și eficiență economică

Toate elementele componente au o greutate redusă, putând fi manevrate de o singura persoană (maxim 2 în cazul căminelor de diametre mari), astfel că instalarea căminului este mult simplificată și rapidă, fără costuri suplimentare generate de alte utilaje.

Datorită greutății reduse a componentelor, cheltuielile cu transportul și stocarea sunt mult reduse. 

Durata de viață

Durata de viață estimată a acestor tipuri de cămine este de 50 de ani, durată de viața similară cu cea a țevilor din PVC. Toate aceste caracteristici aduc numeroase avantaje companiilor ce exploateză rețelele de canalizare și beneficiarilor acestora prin economiile pe care le pot realiza ca urmare a:

 • Lipsei costurilor de reparații.
 • Costurilor reduse de întreținere.
 • Reducerii costurilor de epurare ca urmare a eliminării infiltrațiilor apei din pînza de apă freatică în rețeaua de canalizare.
 • Eliminarea potentialelor sancțiuni financiare, ca urmare a poluării solului din cauza exfiltrațiilor.

Cămine de vizitare din material plastic multi-element

Caminele de vizitare sunt realizate deasemenea în variantă modulară, multi-element și se recomandă a fi utilizate în aplicații de infrastructură in rețelele de canalizare comunale, orășenești, industriale comerciale sau rezidențiale pe colectoare cu diametrul pana la 400mm prin utilizarea capacelor din fontă și celorlalte accesorii pentru trafic.

Aceste tipuri de cămine au fost proiectate pentru a fi instalate până la adâncimi de 6m chiar și în zone cu un nivel ridicat la pânzei freatice. Norme de referinţă: EN 13598-2; EN 14982; EN 14396; ISO 9969; EN14830.

Căminele de vizitare sunt realizate prin injecţie din PP (polipropilenă) și sunt alcătuite din trei elemente de bază:

 • Radierul (baza) căminului
 • Coloana de înălțare a căminului
 • Conul căminului

Subgrupa de cămine de vizitare B.1 conform clasificării noastre, cuprinde 3 tipuri de cămine de vizitare: 

 • Pro 800, 
 • Pro 1000,
 • Tegra 1000NG. 

Cămine de vizitare din material plastic monobloc

Caminele de vizitare monobloc, sunt realizate dintr-un singur element, cu înălțimi diferite și se recomandă a fi utilizate în aplicații de infrastructură în rețelele de canalizare comunale, orășenești, industriale comerciale sau rezidențiale, montate pe colectoare cu diametrul pana la 500mm prin utilizarea capacelor din fontă și celorlalte accesorii pentru trafic.

Aceste tipuri de cămine au fost proiectate pentru a fi instalate până la adâncimi de 4m. In zonele cu un nivel ridicat al pânzei freatice vă rugăm să ne contactați pentru a vă pune la dispoziție instrucțiuni speciale de montaj. 

Căminele de vizitare monobloc sunt realizate din polietilenă prin procedeul denumit “rotomoulding” sau formare rotațională. Acesta este un procedeu ce permite rotirea independentă dupa două direcții a matriței de formare în care este introdusă pulberea de polietilenă. Prin acest procedeu se pot obține produse de dimensiuni mari cu forme variate.

 

Capace cămine canalizari exterioare

Capace cămine canalizări exterioare

Capacele reprezintă elemente de închidere și protecție pentru căminele de inspecție și vizitare din rețelele de canalizare sau alimentare cu apă. Grătarele reprezinta elemente de protecție si preluare a apelor pluviale utilizate în special în cazul gurilor de scurgere.

Deoarece acestea se amplasează la nivelul solului sunt expuse la numeroase categorii de solicitări, în special mecanice ca urmare a sarcinilor exercitate de pietoni sau vehiculele care circulă pe deasupra acestora.

Vezi catalogul

Din acest punct de vedere capacele și gratarele sunt clasificate conform standardului EN124 în mai multe clase.

Grupa 1 - A15 – 1,5 tone/osie (15kN) – destinate zonelor cu trafic pietonal, alei, curți sau trasee de biciclete.

Grupa 2 - B125 – 12,5 tone/osie (125kN) – trafic redus (parcări cu restricții de tonaj, piețe, drumuri private, parcări).

Grupa 3 - C250 – 25 tone/osie (250kN) – drumuri, drumuri pentru vehicule comerciale ușoare, parcări pentru vehicule până la 25 de tone, guri de scurgere.

Grupa 4 - D400 – 40 tone/osie (400kN) – drumuri pentru vehicule grele, autostrăzi, zone de staționare pentru toate tipurile de autovehicule.

Clasificarea mai include și:

Clasa E600 – 60 tone/osie (600kN) - zone cu trafic greu și foarte greu (porturi, aeroporturi).

Clasa F900 – 90 tone/osie (900kN) - vehicule excepționale, porturi, aeroporturi, etc.

TeraPlast oferă o gamă largă de capace și gratare de diferite dimensiuni și rezistențe la trafic fabricate atât din materialul tradițional, fonta, dar și din materiale de nouă generație cum sunt materialele compozite.

Capace și grătare din fontă ductilă

Capacele și grătarele oferite de TeraPlast sunt de culoare neagră, fabricate din fontă ductilă prin turnare. Se livrează sub forma unui ansamblu alcatuit din ramă + capac, în unele situații cele două componente fiind cuplate prin intermediul unei balamale.

Fonta ductilă conferă produselor o elasticitate și o rezistență mai mare la rupere fiind preferată în ultima vreme în detrimentul tradiționalei fonte cenușii. Fonta ductilă are un coeficient mai mare de siguranță comparativ cu fonta cenușie deoarece permite deformări mai mari ca urmare a aplicării unor sarcini și revine la starea inițială după dispariția solicitării.

De asemenea rezistența la coroziune este mai ridicată iar gradul de propagare al fisurilor este mult mai redus ca urmare existenței grafitului sub formă nodulară și nu lamelară așa cum este cazul fontei cenușii.

Capace și grătare din material compozit

Pentru a veni în întâmpinarea noilor cerințe ale pieței, TeraPast a completat gama sa de acoperiri și cu o nouă gama de capace și grătare fabricate din material compozit. Capacele și gratarele oferite de TeraPlast sunt fabricate dintr-un material compozit modern și inovativ patentat (KinextTM).

Acest material compozit inovator permite fabricarea capacelor pentru cămine de vizitare sau inspecție cu o rezistență ridicată la sarcini. În continuare enumerăm câteva dintre avantajele utilizării acestor tipuri de capace.

Greutate redusă – Capacele compozite fabricate din KinextTM au o greutate cu până la 70% mai mică comparativ cu capacele similare din fontă, astfel se reduc costurile atât cu manipularea acestora dar în mod special cu transportul.

Cu rezistență ridicată la deformare și rupere – Capacele compozite au o rezistență ridicată la deformare și rupere sub efectul sarcinii, acestea incadrandu-se fără probleme in clasele de rezistență la sarcină în conformitate cu standardul EN124.

Reduce nivelul zgomotului – Capacele compozite reduc considerabil poluarea fonică. KinextTM are o densitate mai mică decât fonta și reduce zgomotul și neplăcerile cauzate de vehiculele ce trec peste capacele de cămin instalate.

Izolare electrică – Capacele sunt deosebit de potrivite pentru instalare pe artere de circulație pietonale. KinextTM este nonconductiv, deci aceste capace protejează pietonii împotriva dispersiilor de tensiune, în special în medii umede.

Rezistență la coroziune - KinextTM este rezistent la substanțe chimice și nu ruginește sau corodează ca urmare a expunerii constante la agenții atmosferici. Din acest motiv, capacele nu trebuie să fie re-vopsite, iar produsele sunt deosebit de adecvate în zonele cu lichide inflamabile, cum ar fi stațiile de alimentare cu combustibil, instalații de depozitare, reducând semnificativ riscul de aprindere ca urmare a apariției de scântei așa cum este cazul materialelor feroase.

Anti-furt - Valoarea fierului vechi este în creștere, iar numărul de furturi are un impact deosebit asupra costurilor suportate de către autoritățile locale și companiile de servicii. Pe lângă impactul economic cauzat de furtul produselor, există și riscul de accidente grave și leziuni provocate de golurile periculoase din drum. Capacele compozite nu au nici o valoare (sau o valoare extrem de mică) pentru companiile ce se ocupă de reciclarea diferitelor materiale.

Rezistentă la schimbările de temperatură - Capacele au fost testate la -30°C și +150°C menținându-și caracteristicile de rezistență la încărcare, de aceea sunt deosebit de potrivite pentru zone foarte calde și/sau foarte reci.

Permeabilitate la undele electromagnetice - Datorită RFID (Identificare prin Radio Frecvență) “Capacul inteligent” este capacul de cămin care vă permite să:

 • Să fie localizat, în cazul în care este acoperit cu asfalt.
 • Aveți toate informațiile cu privire la ceea ce este prezent în interiorul căminului.
 • Înregistrarea acțiunilor de întreținere.
 • O identificare unică a produsului (fiecare capac de cămin are propriul număr de serie pe microcip).

Țevi PE corugate și fitinguri canalizări exterioare

Țevi PE corugate și fitinguri canalizări exterioare

Sistemul este alcătuit din țevi și fitinguri din PE corugat. Țevile se produc prin coextrudare, conform standardului SR EN13476-3:2007 rezultând o țeavă cu un perete interior lis de culoare deschisă pentru a ușura inspectarea cu camere video, cu o rugozitate extrem de redusă și un perete exterior, de tip profilat.

Peretele exterior profilat asigură rezistenţa la sarcinile externe, fiind caracterizat printr-o foarte bună rezistenţă. Structura profilată a peretelui exterior prezintă o serie de avantaje majore: grosime mult mai mică a peretelui în comparaţie cu un perete neted, pentru o aceeaşi rezistenţă a ţevii, ceea ce determină o greutate specifică mult redusă a ţevilor.

Pentru a rezista efectului distructiv al radiaţiilor solare, pereţii exteriori ai ţevilor corugate sunt realizaţi din materiale stabilizate contra acţiunii radiaţiilor ultraviolete. Ţevile corugate din PEID, fitingurile şi accesoriile se utilizează la realizarea reţelelor exterioare îngropate pentru canalizarea apelor pluviale, a apelor menajere, sisteme antiviitură, subtraversări de drumuri şi căi ferate, în condiţii de curgere liberă (non-presiune), cu temperatura de cel mult +50°C (accidental se acceptă creşteri pe timp scurt de până la +50%) şi cu pH cuprins între 2 şi 12.

Gama de diametre este cuprinsă între 200mm și 1200mm iar rigiditatea inelară (conform EN ISO 9969), în clasele SN4 și SN8.

Funcţie de modalitatea de conectare ţevile se produc cu mufă sau fără mufă cu lungimi standard de 6,21m în cazul ţevilor cu mufă integrată și de 6m în cazul ţevilor fără mufă. Conectarea ţevilor se face cu mufe şi garnituri O-ring profilate, din cauciuc sintetic (EPDM, SBR, NBR), asigurând etanşeitatea sistemului.

Geometria mufei asigură continuitatea peretelui interior a ţevilor îmbinate, determinând foarte bune caracteristici hidrodinamice pentru transportul fluidelor, fără porţiuni în care se poate acumula material solid şi care pot genera turbulenţe.

Rigiditatea inelară (SN) în zona de îmbinare este asigurată prin suprapunerea mufei peste profilele ţevii următoare.

Țevi PP și fitinguri corugate canalizări exterioare

Țevi PP și fitinguri corugate canalizări exterioare

Țevile se produc prin coextrudare, conform standardului SR EN13476-3:2007 rezultând o țeavă cu un perete interior lis de culoare deschisă pentru a ușura inspectarea cu camere video, cu o rugozitate extrem de redusă și un perete exterior, de tip profilat.

Peretele exterior profilat asigură rezistenţa la sarcinile externe, fiind caracterizat printr-o foarte bună rezistenţă. Structura profilată a peretelui exterior prezintă o serie de avantaje majore: grosime mult mai mică a peretelui în comparaţie cu un perete neted, pentru o aceeaşi rezistenţă a ţevii, ceea ce determină o greutate specifică mult redusă a ţevilor.

Pentru a rezista efectului distructiv al radiaţiilor solare, pereţii exteriori ai ţevilor corugate sunt realizaţi din materiale stabilizate contra acţiunii radiaţiilor ultraviolete.

Ţevile corugate din PP, fitingurile şi accesoriile se utilizează la realizarea reţelelor exterioare îngropate pentru canalizarea apelor pluviale, a apelor menajere, sisteme anti-viitură, subtraversări de drumuri şi căi ferate, în condiţii de curgere liberă (non-presiune), cu temperatura de 60° C și max. 95° – 100°C pe termen scurt şi cu pH cuprins între 2 şi 12.

Sistemul este alcătuit din țevi și fitinguri din PP corugat in clasa de rigiditate SN8 (8kN/mp). Din punct de vedere dimensional țevile se diferențiaza în funcție de diametrul lor în:

1.Țevi DN/OD - diametrul indicat este diametrul exterior al țevii.

2.Tevi DN/ID - diametrul indicat este diametrul interior al țevii.

Evident fiecare dintre aceste game sunt prevăzute cu gama de fitinguri aferentă.

Gama de diametre este cuprinsă între 160mm și 1000mm.

Conectarea ţevilor se face cu mufe şi garnituri O-ring profilate, din cauciuc sintetic (EPDM, SBR, NBR), asigurând etanşeitatea sistemului.

Geometria mufei asigură continuitatea peretelui interior a ţevilor îmbinate, determinând foarte bune caracteristici hidrodinamice pentru transportul fluidelor, fără porţiuni în care se poate acumula material solid și care pot genera turbulenţe.

Vezi catalogul

Țevi și fitinguri drenaj

Țevi și fitinguri drenaj

În calitate de expert în domeniul soluțiilor pentru rețele de canalizare, TeraPlast completează portofoliul său de sisteme cu soluții pentru drenajul apei, punând la dispoziția clienților săi trei sisteme de drenaj din care aceștia pot opta, în funcție de aplicația pe care au o de executat, astfel:

 • Sistemul pentru drenaj ce utilizează țevi rigide cu fante fabricate din PVC cu perete compact.
 • Sistemul pentru drenaj ce utilizează țevi flexibile cu fante, fabricate din PVC gofrat.
 • Sistemul pentru drenaj ce utilizează țevi flexibile cu fante fabricate din PE corugat cu perete dublu.

Toate aceste sisteme se pot utiliza pentru drenajul apelor subterane, în cazul diferitelor aplicații cum sunt sistemele de drenaj de suprafață și de adâncime, subtraversări și drenaje pentru drumuri, căi ferate, construcții de stadioane dar și alte construcții civile sau industriale, amenajări hidrotehnice sau diferite aplicații în agricultură. Alegerea soluției optime, respectiv a sistemului, urmând să se facă în funcție de aplicația ce urmează să fie pusă în operă și cerințele de rigiditate impuse de aplicația respectivă.

Durata de viață a sistemelor de drenaj realizate din PVC sau PE este estimată la minim 50 de ani.

Aceste sisteme cu rezistență mare la coroziune se pot instala simplu și extrem de rapid, în special în cazul sistemelor ce au în componență țevile livrate în colaci. Întreținerea și curățarea sistemelor se poate face cu usurință.

Sistemul de drenaj cu țevi rigide cu fante din PVC cu perete compact

TeraPlast produce țevi din PVC-U cu perete compact, rigide, pentru drenaj prevăzute cu mufă și garnitură elastomerică, cu diametre cuprinse între 110 și 400 mm, în clasele de rigiditatea inelară SN4 și SN8. Țevile se produc în bare cu mufă și garnitura montată, cu lungimea de 6m.

Acest tip de sistem se utilizează pentru drenarea apelor subterane în special în condiții mai deosebite în care încărcările statice și dinamice sunt ridicate, cum sunt aplicațiile din domeniul feroviar, rutier cu clase mari de încarcare, etc. Pe lângă aplicații clasice, precum cele descrise mai sus, acest tip de sistem se poate utiliza și pentru colectarea levigatului la depozitele de deșeuri solide, sau captarea biogazului din depozitele de deșeuri menajere.

Temperatura maximă acceptabilă a fluidului vehiculat este de 60°C.

Caracteristicile fizico-chimice și implicit avantajele acestui sistem sunt similare cu cele ale sistemului din PVC-U.

Țevile pentru drenaj sunt fabricate conform standardului SF 97/2015, prin executarea unei operații suplimentare de frezare a unor fante pe circumferința țevilor din PVC compact, cu ajutorul unui utilaj specializat. Fantele se realizează perpendicular pe axa țevii.

Fantele au dimensiuni de 1,00mm și 2,00mm cu o distanță de 10,00mm între acestea.

Țevile se pot realiza cu 1, 2, 3 sau 4 rânduri de fante. În funcție de numărul rândurilor de fante executate, rezultă gradul de deschidere.

Astfel vom avea :

 • Cu 4 rânduri de fante - 360°
 • Cu 3 rânduri de fante - 270°
 • Cu 2 rânduri de fante - 180°
 • Cu 1 rând de fante - 90°

Pentru acest tip de țevi se pot utiliza fitingurile injectate din PVC SN4 sau SN8, prezentate detaliat în cadrul capitolului de țevi și fitinguri din PVC-U pentru canalizări exterioare cu care sunt perfect compatibile.

Sistemul de drenaj cu țevi flexibile cu fante din PVC cu perete gofrat

Sistemul de țevi flexibile din PVC gofrat pentru drenaj este un sistem complet ce cuprinde țevi din PVC cu un singur perete, ce se utilizează în special pentru drenarea apelor subterane în aplicații rezidențiale, pentru protecția împotriva umezelii și a apelor freatice ce acționează asupra fundațiilor și zidurilor, pe marginea drumurilor, în afara zonelor cu trafic, terenuri de sport sau în agricultură, pentru drenajul pajiștilor sau al altor terenuri sau pentru disiparea și infiltrarea apelor provenite din micro-stații de epurare. În general utilizarea acestui sistem este recomandată pentru aplicații relativ simple ce nu impun condiții de rigiditate inelară.

Gama de diametre a acestui sistem cuprinde țevi cu diametrul cuprins între 50 și 160mm.

Țevile se produc și se livrează în colaci cu lungimi de 50m. Fiecare colac fiind prevazut cu o mufă specială, dublă, pentru conectarea cu tronsonul următor. De asemenea țevile sunt disponibile și se pot comanda și cu înveliș din filtru sintetic. Țevile sunt îmbrăcate într-o pânză de geotextil.

Temperatura maximă acceptabilă a fluidului vehiculat este de 60°C.

Țevile pentru drenaj sunt fabricate prin extrudare conform standardului SR EN61386-23:2004, prin executarea unor fante pe circumferința țevilor din PVC gofrat, cu ajutorul unui utilaj specializat. Fantele se realizează perpendicular pe generatoarea țevii. Țevile sunt prevăzute cu fante pe toată circumferința (360°). Sistemul este întregit de o gama de fitinguri injectate fabricate special pentru acest tip de țeavă.

Sistemul de drenaj cu țevi flexibile corugate cu fante din PE cu perete dublu

Sistemul de țevi flexibile corugate din polietilenă pentru drenaj este un sistem complet ce cuprinde țevi din PE corugate cu perete dublu, ce se utilizează în sisteme de drenaj de suprafață și de adâncime, subtraversări și drenaje pentru drumuri, căi ferate, construcții de stadioane dar și alte construcții civile sau industriale, sau alte aplicații în care este solicitată asigurarea unei rigidități inelare ridicate.

Conductele corugate au peretele interior neted, din polietilenă de medie densitate, iar cel exterior, din polietilenă de înaltă densitate, profilat și lipit de cel interior în zonele de contact. Structura corugată asigură flexibilitatea conductei și un consum minim de material pe unitatea de lungime, pentru un diametru și o rigiditate inelară date.

Sistemul cuprinde țevi flexibile din PE pentru drenaj cu perete dublu cu diametre cuprinse între 90 și 200mm în clasele de rigiditatea inelară SN4, SN8 conform EN ISO9969.

Rezistența la șoc exterior este conform EN744 iar flexibilitatea inelară conform EN1446.

Țevile se produc și se livrează în colaci cu lungimi diferite, in funcție de diametrul țevii. Fiecare colac este prevăzut cu o mufă specială, dublă pentru conectarea cu tronsonul următor.

Temperatura maximă acceptabilă a fluidului vehiculat este de 40°C.

Țevile pentru drenaj sunt fabricate conform standardului SR EN 13476-3:2009, prin executarea unor fante pe circumferința țevilor din PE gofrat, cu ajutorul unui utilaj specializat. Fantele se realizează perpendicular pe generatoarea țevii.

Țevile sunt prevăzute cu trei tipuri de fante: la 360°, la 225° și la 135°. Fantele prin care apa pătrunde în tub sunt situate simetric pe circumferința și pe toată lungimea țevii. Aceste perforații ocupă aproximativ între 50 si 100 cm2 /m2 din suprafața țevii pentru libera circulație a apei în funcție de varianta de perforare.

Sistemul este întregit de o gama de fitinguri injectate, fabricate special pentru acest tip de țeavă.

Fose și separatoare

Fose și separatoare

Descrierea gamei de separatoare de hidrocarburi

Separatoarele de hidrocarburi sunt proiectate conform standardelor EN858 și DIN 1999-10.

Separatoarele de hidrocarburi oferite de TeraPlastsunt realizate din polietilenă prin procedeul denumit “rotomoulding” sau formare rotațională. Acesta este un procedeu ce permite rotirea independentă după două direcții a matriței de formare în care este introdusă pulberea de polietilenă. Prin acest procedeu se pot obține produse de dimensiuni mari cu forme variate.

Separatoarele de uleiuri și hidrocarburi sunt necesare acolo unde au loc scurgeri de lichide ușoare. Acestea apar, de obicei, la:

 • stații de alimentare cu combustibili;
 • spălătorii auto;
 • ateliere de reparații auto;
 • parcări.

Gama separatoarelor de hidrocarburi oferite de Teraplast

Separatoare de hidrocarburi de clasa I

Proiectate pentru a atinge o concentrație mai mică de 5 mg de ulei per litru în condiții de testare standard, aceste separatoare se vor utiliza când este necesară eliminarea picăturilor foarte mici de ulei. Un filtru coalescent este instalat înainte de racordul de ieșire pentru a îmbunătăți efectul de separare al hidrocarburilor în separator.

Atunci când apa trece prin filtru, mici picături de ulei se combină pentru a forma picături mari, care se desprind apoi de pe materialul coalescent și se ridică la suprafață. Un sistem de admisie special produce un efect tampon-curgere în separator. Acesta încetinește fluxul de intrare și îl distribuie într-un mod eficient în spațiului de separare. Particulele grele se scufunda în partea de jos și sunt separate, iar particulele ușoare se ridică la suprafață și sunt separate acolo.

Separatoare de hidrocarburi de clasa II

Proiectate pentru a atinge o concentrație mai mică de 100 mg de ulei per litru în condiții de testare standard, acestea sunt potrivite pentru utilizare în cazul în care se aplică o cerință de calitate inferioară.

Separatoare de hidrocarburi cu by-pass

Separatoarele cu by-pass tratează deplin toate debitele generate de ratele de precipitații de până la 6,5mm/oră (99% dintre precipitații). Aceste separatoare sunt folosite în zone de parcări atunci când este considerat un risc acceptabil neasigurarea unui tratament complet pentru debite mari. De exemplu, când riscul apariției unei scurgeri importante de hidrocarburi și ploi abundente, în același timp, este mic.

Descrierea gamei de separatoare de grăsimi

În activitățile în care se produc ape uzate ce conțin grăsimi, separatoarele de grăsimi trebuie să fie instalate în conformitate cu EN1825 și DIN 4040-100, în scopul de a preveni deteriorarea conductelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate. Ele reduc incidentele cum sunt conductele înfundate din bucătărie, îmbunătățesc performanța foselor septice, previn contaminarea stațiilor mici de epurare a apelor uzate.

Separatoarele de grăsimi oferite de TeraPlast sunt fabricate din polietilenă. Sunt extreme de durabile, cu greutate redusă și rezistente la acțiunea diferitelor substanțe chimice utilizate în bucătării.

Separatorul de grăsimi trebuie instalat în apropierea sursei de contaminare, în interiorul sau în exteriorul clădirii.

Separatorul de grăsimi instalat subteran trebuie să fie amplasat în apropierea clădirii, în zonele în care eliberarea de mirosuri puternice si agresive nu va reprezenta o problemă și în zona în care este posibil, accesul cu furtunul de colectare a vehiculului de vidanjare.

Nivelul racordului de admisie trebuie să fie situat sub nivelul de îngheț. Separatorul de grăsimi trebuie să fie deschis pentru golire și curățare.

Țevi și fitinguri PE pentru canalizare

Țevi și fitinguri din PE pentru canalizare

Țevile din polietilenă sunt produse prin extrudarea granulelor de polietilenă (PE80 sau PE100).

Țevile din polietilenă, au suprafața interioară și exterioară netedă, sunt flexibile și rezistente la temperaturi exterioare de până la -30°C. Țevile și fitingurile din polietilenă au numeroase domenii de utilizare dintre care amintim:

 • Rețele de canalizare, fie in sistem gravitațional fie în presiune.
 • Rețele de canalizări interioare pentru construcții.

Durata de viată este apreciată la minim 50 de ani în condițiile respectării condițiilor de presiune și temperatură precum și a tehnologiei de punere în operă.

Țevile și fitingurile din polietilenă sunt mai cunoscute pentru utilizarea lor în rețele de alimentare și distribuție apă și gaz însă sunt utilizate cu succes și în cazul sistemelor de canalizare îngropată gravitațională dar mai ales pentru cele în presiune.

Sunt deseori situații în care o anumită porțiune a rețelei de canalizare este în sistem de presiune (canalizare pompată). În astfel de situații cel mai recomandat sistem este sistemul de țevi și fitinguri din polietilenă, ca urmare a faptului că îmbinarea elementelor sistemului se execută prin sudură, ce asigură o etanșeitate a sistemului în cazul unor presiuni mai mari de 0,5 bari, presiunea de verificare pentru rețelele de canalizare din PVC cu îmbinare cu mufă și garnitură.

Deși țevile de polietilenă se produc pentru rețele în care presiunile pot ajunge și până la 25 de bari, în cele mai multe dintre situații în sistemele de canalizare în presiune se utilizeaza țevi cu presiuni nominale de 3,2 sau 4 bari. Țevile de polietilenă pentru canalizare sunt de culoare neagră, fără dungi sau negre cu dungi de culoare maro.

Gama de diametre pentru țevi de presiune de canalizare oferită de TeraPlast este cuprinsă între 200 și 630mm și se livrează în bare de 12m lungime.

În continuare sunt prezentate câteva dintre caracteristicile și avantajele utilizării țevilor și fitingurilor din polietilenă.

Caracteristici si avantaje ale sistemului de țevi si fitinguri din polietilenă

Manevrabilitate

Greutatea redusă a componentelor sistemului de țevi și fitinguri din PE asigură o manevrabilitate extrem de ridicată în ceea ce privește transportul, depozitarea și manevrarea precum și instalarea acestuia.

Sudabilitate

Este o caracteristică fundamentală a acestui tip de sistem. Părțile componente ale sistemului se pot îmbina prin diferite tehnologii speciale de sudură aflate la îndemâna constructorilor.

Pierderi de presiune

Suprafața interioară a țevilor și fitingurile este extrem de netedă astfel încât nu se pot forma depuneri de materiale în interior, iar pierderile de presiune sunt reduse la minim.

Rezistența la îngheț

Elasticitatea polietilenei permite lărgirea secțiunii țevii în cazul în care lichidul transportat îngheață și astfel își mărește volumul.

Rezistența la agenți chimici

Atât țevile cât și fitingurile din PE au o rezistență chimică ridicată la majoritatea soluțiilor apoase, la acțiunea agresivă a materiilor din sol, sărurilor anorganice și majoritatea acizilor și bazelor chiar și în cazul concentrațiilor mari și temperaturilor ridicate.

Rezistența la abraziune și coroziune

Aceste caracteristici permit transportul fluidelor cu viteze de peste 7m/sec fără probleme de eroziune, chiar și în cazul substanțelor acide sau alcaline cu pH cuprins între 1 și 14.

Comportamentul la foc

Din acest punct de vedere, țevile din polietilenă se aprind și ard încet, dar nu întrețin arderea și se autosting (clasa C4).

Utilizare în zone seismice

Flexibilitatea și elasticitatea țevilor din polietilenă le recomandă pentru utilizare în zone cu risc seismic.

Electricitatea statică

Țeava din PE este supusă fenomenelor electrostatice datorită rezistivității ridicate a materialului. Țevile împământate sunt supuse acumulărilor de sarcini, ca urmare a umidității mediului și amplului contact rețea – teren.