Granule plastifiate

Pe piața locală, TeraPlast este cel mai mare producător de granule din PVC. Compania noastră produce o gamă largă de granule plastifiate, cu utilizare în domenii precum:

  • granule uz electro (manta cordoane flexibile, injecţie ștechere pe cordoane flexibile, manta de protecţie cabluri electrice de uz general ignifugă și cu protecţie UV, izolaţie pentru cablurile fonice, izolaţie pentru cabluri auto);
  • granule plastifiate colorate sau transparente, pentru tălpi încălţăminte;
  • granule plastifiate transparente pentru producția de furtunuri.

Granule uz electro

Granulele plastifiate produse de TeraPlast respectă Directiva ROHS privind restricțiile de utilizare a metalelor grele Pb, Hg, Cd, Cr +6 și a compușilor PBB și DEPB în echipamentele electrice și electronice.

Granulele plastifiate produse de TeraPlast respectă: Directiva ROHS privind restricțiile de utilizare a metalelor grele Pb, Hg, Cd, Cr +6 și a compușilor PBB și DEPB în echipamentele electrice și electronice, precum  și Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ( REACH), mai puțin plastifiantul DINP utilizat SVHC - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită, candidate pentru autorizare [publicată în conformitate cu articolul 59 alineatul (10) din Regulamentul REACH]