Guvernanța corporativă este în concordanță cu legile în vigoare și are ca scop asigurarea transparenței activităților TeraPlast, astfel încât toți acționarii și potențialii investitori să aibă în mod egal acces la informații despre companie.

Organismele corporative ale TeraPlast sunt structurate după cum urmează:

  • Adunarea Generală a Acționarilor - cel mai înalt forum decizional al Societății,
  • Consiliul de Administrație, 
  • Conducerea Executivă.

TeraPlast este o Societate administrată în sistem unitar, de către Consiliul de Administrație.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) este organul de conducere, care decide asupra activității TeraPlast și asigură politica ei economică și comercială. AGA poate fi Ordinară sau Extraordinară și se desfașoară în orașul de reședința al Societății.

Membrii Consiliului de Administrație au fost aleși la propunerea acționarilor semnificativi ai TeraPlast. Consiliul de Administrație al TeraPlast este alcătuit din cinci membri:

  • Dorel Goia (Președinte), 
  • Liviu Ciupe (Administrator independent neexecutiv), 
  • Alexandru Stânean (Administrator executiv), 
  • Magda-Eugenia Palfi (Administrator neexecutiv)
  • Răzvan Ștefan Lefter (Administrator neexecutiv) .

Consiliul de Administrație delegă atribuții de conducere către unul sau mai mulți Directori. În prezent, Conducerea Executivă a companiei TeraPlast este asigurată de către Alexandru Stânean (Director General) și Ioana Birta (Director Financiar).

CV Conducere Executivă

Documente de guvernanță corporativă

Statut de guvernanță corporativă

Raport nefinanciar Grup TeraPlast 2018

Act Constitutiv Teraplast Actualizat nr. 52 - actualizat la 25.04.2019

Raport nefinanciar Teraplast Group 2017