Guvernanta corporativa este in concordanta cu legile in vigoare si are ca scop asigurarea transparentei activitatilor Teraplast, astfel incat toti actionarii si potentialii investitori sa aiba in mod egal acces la informatiile despre companie.

Organismele corporative ale Teraplast sunt structurate dupa cum urmeaza: Adunarea Generala a Actionarilor, care este cel mai inalt forum decizional al Societatii, Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva. Teraplast este o Societate administrata in sistem unitar, de catre Consiliul de Administratie.

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) este organul de conducere, care decide asupra activitatii Teraplast si asigura politica ei economica si comerciala. AGA poate fi Ordinara sau Extraordinara si se desfasoara in orasul de resedinta al Societatii.

Membrii Consiliului de Administratie au fost alesi la propunerea actionarilor semnificativi ai Teraplast. Consiliu de Administratie al Teraplast este alcatuit din cinci membri si anume: Dorel Goia (Presedinte), Sorin Olaru (Administrator neexecutiv), Mirela Pop (Administrator executiv), Magda-Eugenia Palfi-Tirau (Administrator independent neexecutiv) si Societatea RSL CAPITAL ADVISORS S.R.L.reprezentata prin Dl. Razvan Stefan Lefter (Administrator neexecutiv) .

Consiliul de Administratie delega atributii de conducere catre unul sau mai multi Directori. In prezent, Conducerea Executiva a companiei Teraplast este asigurata de catre Mirela Pop (Director General) si Ioana Birta (Director Financiar).

CV Conducere Executiva

Documente de guvernanta corporativa

Statut de guvernanta corporativa

Act Constitutiv aprilie 2017

Act Constitutiv – actualizat februarie 2018