vállalatirányítás összhangban van az érvényes törvényekkel és célja biztosítani a TeraPlast tevékenységeinek átláthatóságát oly módon, hogy minden részvényes és a potenciális befektetők egyformán hozzáférjenek a céggel kapcsolatos információkhoz.

A TeraPlast vállalati szervei az alábbiak: Részvényesek Közgyűlése, amely a Társaság legmagasabb döntéshozó fóruma, Igazgatótanács és Ügyvezető Testület. A TeraPlast az Igazgatótanács által egyszintű rendszerben vezetett Társaság.

Részvényesek Közgyűlése (AGA) a vezető szerv, amely dönt a TeraPlast tevékenységéről és biztosítja annak gazdasági és kereskedelmi politikáját. Az AGA lehet rendes vagy rendkívüli és a Társaság székhelye szerinti városban zajlik.

Az Igazgatótanács tagjait a TeraPlast jelentős részvényeseinek javaslatával választották. A TeraPlast Igazgatótanácsa öt tagból áll: Dorel Goia (Elnök), Petru Raul Ciurtin (nem-ügyvezető igazgató), Mirela Pop (ideiglenes ügyvezető), Magda-Eugenia Palfi-Tirau (független nem ügyvezető igazgató) és Razvan Stefan Lefter (nem ügyvezető igazgató). Igazgatótanács szakmai önéletrajzok

Az Igazgatótanács vezetőségi feladatokat oszt le egy vagy Igazgatónak. A TeraPlast vállalat Ügyvezető Igazgatását jelenleg Mirela Pop (Vezérigazgató) és Ioana Birta (Pénzügyi Igazgató) látja el. Ügyvezető Igazgatás önéletrajzok

Vállalatirányítási dokumentumok

Documente de guvernanta corporativa

Vállalatirányítási statútum

Alapító okirat 2016 november