Guvernanta Corporativa

Guvernanța corporativă este în concordanță cu legile în vigoare și are ca scop asigurarea transparenței activităților TeraPlast, astfel încât toți acționarii și potențialii investitori să aibă în mod egal acces la informațiile despre companie.

Organismele corporative ale TeraPlast sunt structurate după cum urmează: Adunarea Generală a Acționarilor, care este cel mai înalt forum decizional al Societății, Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă. TeraPlast este o Societate administrată în sistem unitar, de către Consiliul de Administrație.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) este organul de conducere, care decide asupra activității TeraPlast și asigură politica ei economica și comercială. AGA poate fi Ordinară sau Extraordinară și se desfășoară în orașul de reședință al Societății.

Membrii Consiliului de Administrație au fost aleși la propunerea acționarilor semnificativi ai TeraPlast. Consiliu de Administratie al Teraplast este alcatuit din cinci membri si anume: Dorel Goia (Presedinte), Sorin Olaru (Administrator neexecutiv), Mirela Pop (Administrator executiv), Magda-Eugenia Palfi-Tirau (Administrator independent neexecutiv) si Societatea RSL CAPITAL ADVISORS S.R.L.reprezentata prin Dl. Razvan Stefan Lefter (Administrator neexecutiv) CV-uri profesionale CA

Consiliul de Administrație delegă atribuții de conducere către unul sau mai mulți Directori. În prezent, Conducerea Executivă a companiei TeraPlast este asigurată de către Mirela Pop (Director General) și Ioana Birta (Director Financiar).

CV Conducere Executivă

Documente de guvernanță corporativă

Statut de guvernanță corporativă

Act constitutiv noiembrie 2016

TeraPlast