Bistrita, o1 februarie 2013 – Consiliul de Administratie al Teraplast S.A. informeaza actionarii si potentialii investitori cu privire la decizia de a o mandata pe Edit-Eniko Orban in functia de Director Financiar al Teraplast. Doamna Orban va avea mandat de Director Financiar incepand cu data de 01 februarie 2013 si pana la data de 31 ianuarie 2014.

In urma deciziei Consiliului de Administratie, conducerea executiva a companiei Teraplast va fi asigurata de catre un Director General, un Director General Adjunct si un Director Financiar.

Doamna Orban s-a alaturat echipei Teraplast in 2008 ca manager al departamentului de controlling, iar din 2012 detine functia de director financiar adjunct al companiei. A absolvit Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca in anul 1995, avand specializarea Economist, iar din 2007 este expert contabil autorizat si auditor financiar din anul 2009.

DECIZIA Consiliului de Administratie al S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita
J06/735/1992, RO 3094980
Nr. 151 din data de 31 ianuarie 2013

In temeiul art.153^20, si urmatoarele din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006 si O.U.G. nr. 52/2008, a prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, precum si a art.18.4 alin (7) din actul constitutiv al S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita, avand sediul in Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, Consiliul de Administratie al Societatii, cu ocazia intrunirii on-line, din data de 31 ianuarie 2013,

Raportat la punctele inscrise pe ordinea de zi a Sedintei:

1. Numirea dnei Eniko-Edit Orban in functia de director financiar, mandatul avand valabilitate incepand cu data de 01 februarie 2013 si pana la data de 31 ianuarie 2014.

2. Mandatarea dlui Gheorghe Grosan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si a dlui Traian Simion in calitate de Administrator si Director General, in vederea negocierii si semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, a contractului de mandat, in limitele si in conditiile stabilite de Consiliul de Administratie.

3. Mandatarea dlui Gheorghe Grosan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si a dlui administrator Alexandru Stanean, in vederea semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie a Decizie nr. 151 din data de 31 ianuarie 2013.

In urma dezbaterilor, adopta, urmatoarea DECIZIE

1. Aproba numirea dnei Eniko-Edit Orban in functia de director financiar al S.C. TERAPLAST S.A., in conditiile art. 143 alin. 1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, mandatul avand valabilitate incepand cu data de 01 februarie 2013 si pana la data de 31 ianuarie 2014.

2. Aproba mandatarea dlui Gheorghe Grosan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si a dlui Traian Simion in calitate de Administrator si Director General, in vederea negocierii si semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, a contractului de mandat, in limitele si in conditiile stabilite de Consiliul de Administratie.

3. Aproba mandatarea dlui Gheorghe Grosan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si a dlui administrator Alexandru Stanean, in vederea semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie a Decizie nr. 151 din data de 31 ianuarie 2013.

4. Mandatarea drei Ioana Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza ca C.I. seria XB, nr. 205759 eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie nr. 151 din data de 31 ianuarie 2013 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 31 ianuarie 2013 in 3 (trei) exemplare originale, dintre care unul pentru Societate si doua pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.