Teraplast SA informeaza actionarii asupra faptului ca prin adresa nr. 25668/19.07.2017, Depozitarul Central a comunicat societatii inregistrarea, in data de 19 iulie 2017, in registrul actionarilor  societatii a majorarii de capital social cu suma de 29.047.831 lei, prin emisiunea a 290.478.310 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.

In urma majorarii, capitalul social al Teraplast SA are valoarea de 85.691.097 lei, fiind impartit in 856.910.970 actiuni, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare.

Majorarea capitalului social s-a realizat in contul tuturor actionarilor inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de 18 iulie 2017, carora li s-a alocat gratuit 1 actiune noua la 1,95 (mai exact 1,9499998468) actiuni detinute.

Consiliul de Administratie al societatii Teraplast S.A. pune la dispozitia investitorilor documentul de informare a actionarilor cu privire la oferirea si alocarea de actiuni in mod gratuit (intocmit conform Anexei nr. 19 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006).

Detalii aici…