In data de 07 decembrie 2015, cu incepere de la ora 16:00, respectiv 16:30, la sediul Societatii noastre a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 25 noiembrie 2015 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 65,56% pentru AGOA si de 55,52% pentru AGEA, din totalul de 288.875.849 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 de actiuni emise de Societate.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor TERAPLAST S.A:

Detalii aici…