In data de 31 august 2015, cu incepere de la ora 16:00, la sediul Societatii noastre a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 19 august 2015 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 58,83% din totalul de 288.875.849 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 de actiuni emise de Societate.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararii luate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TERAPLAST S.A:

Detalii aici…