In data de 28 aprilie 2016, cu incepere de la ora 16:00, respectiv 17:00, la sediul Societatii Teraplast a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 15 aprilie , stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 69,88% pentru AGOA si de 69,88% pentru AGEA, din totalul de 376.780.823 drepturi de vot, aferente celor 377.621.770 de actiuni emise de  Societate.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor TERAPLAST S.A:

Detalii aici…