In data de 06 octombrie 2015, cu incepere de la ora 16:00, respectiv 17:00, la sediul Societatii noastre a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 24 septembrie 2015 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 68,28% din totalul de 288.875.849 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 de actiuni emise de Societate.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor TERAPLAST S.A:

Detalii aici…