In data de 25 iulie 2016, cu incepere de la ora 10:00, respectiv 10:30, la sediul Societatii Teraplast a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 14 iulie, stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 57,92% pentru AGOA si de 57,92% pentru AGEA, din totalul de 566.113.948 drepturi de vot, aferente celor 566.432.660 de actiuni emise de Societate.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor TERAPLAST S.A:

Detalii aici…