Teraplast SA informeaza actionarii asupra faptului ca prin adresa nr. 24243/13.07.2016, Depozitarul Central a comunicat societatii inregistrarea, in data de 13 iulie 2016, in registrul actionarilor  societatii a majorarii de capital social cu suma de 18.881.089 lei, prin emisiunea a 188.810.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.

In urma majorarii, capitalul social al Teraplast SA are valoarea de 56.643.266 lei, fiind impartit in 566.432.660 actiuni, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare. Majorarea capitalului social s-a realizat in contul tuturor actionarilor inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de 24 iunie 2016, carora li s-au alocat gratuit un numar de 50 de actiuni noi la 100 actiuni detinute.

Consiliul de Administratie al societatii Teraplast S.A. pune la dispozitia investitorilor documentul de informare a actionarilor cu privire la oferirea si alocarea de actiuni in mod gratuit (intocmit conform Anexei nr. 19 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006).

Detalii aici…