Compania Teraplast SA informeaza investitoriii cu privire la emiterea de catre ASF a Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare nr. AC-3420-3/24.02.2016 aferente majorarii de capital, aprobata prin Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Teraplast S.A., din data de 7 decembrie 2015, cu suma de 8.874.589,00 lei, prin emisiunea a 88.745.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, actiuni ce urmeaza a se distribui gratuit tuturor actionarilor societatii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de înregistrare stabilită de AGA (29 ianuarie 2016).

Detalii aici…