Compania Teraplast SA informeaza investitoriii cu privire la emiterea de catre ASF a Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare nr. AC-3420-4/07.07.2016 aferente majorarii de capital, aprobata prin Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Teraplast S.A., din data de 28 aprilie 2016, cu suma de 18.881.089 lei, prin emisiunea a 188.810.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, actiuni ce urmeaza a se distribui gratuit tuturor actionarilor societatii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de înregistrare stabilită de AGA (24 iunie 2016).

In prezent sunt in derulare operatiunile de inregistrare a majorarii capitalului social la Depozitarul Central.

In urma majorarii, capitalul social al Teraplast SA are valoarea de 56.643.266 lei, fiind impartit in 566.432.660 actiuni, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare.