Consiliul de Administratie al TERAPLAST SA, cu sediul in Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/1992, avand Codul unic de inregistrare 3094980, in sedinta din data de 3 septembrie 2015, convoaca Adunarea Generala a Actionarilor –Ordinara si Extraordinara, pentru data de 06 octombrie 2015, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, incepand cu ora 16:00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv ora 17:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara. La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la sfarsitul zilei de 24 septembrie 2015, stabilita ca data de referinta.

Detalii aici…