Consiliul de Administratie al societatii Teraplast S.A. informeaza actionarii si potentialii investitori cu privire la decizia de a amana pana in data de 24 iunie 2016 a rascumpararilor de actiuni proprii de pe piata de capital, astfel incat la data de inregistrare stabilita prin AGOA si AGEA din 28.04.2016 pentru acordarea de dividende si actiuni gratuite, societate sa nu detina propriile actiuni, acestea nu dau drept la dividend si actiuni gratuite.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul deciziei luate de Consiliul de Administratie a societatii TERAPLAST S.A.:

Detalii aici…