Consiliul de Administratie al societatii Teraplast S.A. aduce la cunostinta investitorilor si celor interesati ca operarea inregistrarii majorarii capitalului social al Societatii, aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Teraplast S.A. din data de 7 decembrie 2015, cu suma de 8.874.589,00 lei, prin emisiunea a 88.745.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, actiuni ce urmeaza a se distribui gratuit tuturor actionarilor societatii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de înregistrare stabilită de AGA (29 ianuarie 2016), este in curs de realizare, fiind in acest moment in etapa de avizare de la Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Detalii aici…