Evenimente importante de raportat: Compania TeraPlast S.A. informează investitorii cu privire la emiterea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare nr. AC-3420-7/12.12.2018, aferent majorării capitalului social al societății cu 21.333.483,20 lei, de la valoarea de 85.691.044,2 lei la valoarea de 107.024.527,4 lei prin emiterea unui număr de 213.334.832 actiuni noi, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare. Detalii