Teraplast SA informeaza actionarii asupra faptului ca prin adresa nr. 41426/20.12.2018, Depozitarul Central a comunicat societatii inregistrarea, in data de 20 decembrie 2018, in registrul actionarilor Teraplast S.A. a majorarii de capital social cu suma de 21.333.483,20 lei, prin emisiunea a 213.334.832 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Detalii