Bistrita 14 iunie 2013 – In data de 14 iunie 2013, cu incepere de la ora 14:00, la sediul Societatii Teraplast a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal, prin reprezentare si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 03 iunie 2013 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 66,67% din totalul de 288.875.880 drepturi de vot aferente celor 297.875.880
actiuni emise de Societate.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararii luate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  TERAPLAST S.A.

Detalii aici…