In data de 6 octombrie 2016, cu incepere de la ora 16:00, la sediul Societatii Teraplast a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 26 septembrie 2016, stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 72,21%, din totalul de 566.113.948 drepturi de vot, aferente celor 566.432.660 de actiuni emise de Societate, adica un numar total de 408.378.231 voturi exprimate, din care un numar de 8.044.488  voturi anulate la punctul 1 de pe ordinea de zi a sedintei.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au fost alesi noii membri ai Consiliului de Administratie Teraplast.

Conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, actuala componenṭa a Consiliului de Administratie al Teraplast este urmatoarea: Dorel Goia, Magda-Eugenia Palfi-Ţîrău, Teofil-Ovidiu Muresan, Razvan Stefan Lefter si Petru-Raul Ciurtin.

Noul membru intrat in structura Consiliului de Administratie al Teraplast este domnul Petru-Raul Ciurtin.

Domnul Petru-Raul Ciurtin este medicul antreprenor din Ardeal care a transformat Albalact, o veche fabrica de lapte falimentara, in liderul pietei de lactate din Romania. Anul acesta domnul Raul Ciurtin si-a marcat exit-ul din compania Albalact.

Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie va fi de un (1) an.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A:

Detalii aici…