Main image
Show

Adunarea Generala a Actionarilor 27/28 aprilie 2017

Raport curent convocator AGA 27 aprilie 2017 Situatii financiare individuale 2016 si Raportul Auditorului Independent Situatii financiare consolidate 2016 si Raportul Auditorului Independent Buletin de vot AGEA Buletin de vot AGOA Procura AGEA Procura AGOA Propunere hotarare AGEA Propunere hotarare AGOA Propunere remunerare membri Consiliu de Administratie Raportul Administratorilor 2016 consolidat Raportul Administratorilor 2016 individual Buget de venituri si cheltuieli 2017 Hotarari AGA 27 aprilie 2017

Adunarea Generala a Actionarilor 28/29 aprilie 2016

Convocator AGA 28 aprilie 2016 Situatii financiare individuale 2015 si Raportul Auditorului Independent Situatii financiare consolidate 2015 si Raportul Auditorului Independent Raportul Administratorilor 2015 individual Raportul Administratorilor 2015 consolidat Comunicat BVC 2016 Propunere remunerare membri Consiliu de Administratie Buletin de vot AGEA Buletin de vot AGOA Procura AGEA Procura AGOA Propunere hotarare AGEA Propunere hotarare AGOA Raport curent hotarari AGA 28 aprilie 2016

TeraPlast