NumeDescarcă
Propunere hotarare AGEA 29.04.2020Descarcă
Buletin vot AGEA 29.04.2020Descarcă
Buletin vot AGOA_29.04.2020Descarcă
Procura AGEA 29.04.2020Descarcă
Procura AGOA 29.04.2020Descarcă
Propunere hotarare AGOA 29.04.2020Descarcă
Propunere membru si remuneratie - Comitet AuditDescarcă
Propunere remuneratie administratoriDescarcă
Raport curent convocator AGA_29.04.2020Descarcă
Raport curent - Hotarare AGEA din 20 decembrie 2019Descarcă
Buletin vot AGEA 20.12.2019Descarcă
Procura AGEA 20.12.2019Descarcă
Propunere hotarare AGEA 20 dec 2019Descarcă
Convocare AGEA - 20(23) decembrie 2019Descarcă
Raport curent - Hotarare AGOA din 02 septembrie 2019Descarcă
Lista candidati-Candidacy proposalsDescarcă
Buletin vot AGOA 02.09.2019Descarcă
Procura AGOA 02.09.2019Descarcă
Propunere hotarare AGOA 02.09.2019Descarcă
Propunere auditoriDescarcă
Convocare AGAO - 02 (03) septembrie 2019Descarcă
Raport curent - Hotarari AGA O & E - 25 aprilie 2019Descarcă
Situatii Financiare Consolidate Teraplast – 31.12.2018Descarcă
Propunere remuneratie administratoriDescarcă
TeraPlast Buget & Plan investitii 2019Descarcă
Situatii Financiare Individuale Teraplast – 31.12.2018Descarcă
Procura AGOA 25.04.2019Descarcă
Procura AGEA 25.04.2019Descarcă
Buletin vot AGEA 25.04.2019Descarcă
Buletin vot AGOA_25.04.2019Descarcă
Propunere Hotarare AGOA 25.04.2019Descarcă
Propunere Hotarare AGEA 25.04.2019Descarcă
Raportul Administratorilor 2018 - TeraPlast SADescarcă
Raport curent - Convocator AGA 25.04.2019Descarcă
Raport curent convocare AGOEA 14.09.2018Descarcă
Raport curent AGA OE 14.09.2018Descarcă
Propunere hotarare AGOA 14.09.2018Descarcă
propunere auditoriDescarcă
Propunere hotarare AGEA 14.09.2018Descarcă
Procura AGOA 14.09.2018Descarcă
procura AGEA 14.09.2018Descarcă
Lista candidati Candidacy proposalsDescarcă
Buletin vot AGOA 14.09.2018Descarcă
Buletin vot AGEA 14.09.2018Descarcă
Raport curent Convocator AGA OE pentru 27.04.2018Descarcă
Propunere remuneratie administratoriDescarcă
Raport curent hotarare AGOA si AGEA 27.04.2018Descarcă
Propunere pentru comitetul de audit Proposal for the audit committeeDescarcă
propunere hotarare AGOA 27.04.2018Descarcă
propunere hotarare AGEA 27.04.2018Descarcă
procura AGOA 27.04.2018Descarcă
procura AGEA 27.04.2018Descarcă
BVC si Investitii 2018Descarcă
buletin vot AGOA 27.04.2018Descarcă
buletin vot AGEA 27.04.2018Descarcă
Propunere investitiiDescarcă
propunere hotarare AGOA 22.12.2017Descarcă
procura AGOA 22.12.2017Descarcă
Hotararea AGOA din 22 decembrie 2017Descarcă
buletin vot AGOA 22.12.2017Descarcă
Convocator AGOA 22 dec 2017Descarcă
Raport curent Hotarare AGA Ordinara din 06 octombrie 2017Descarcă
propunere hotarare AGOA 06.10.2017Descarcă
Lista candidati Candidacy proposals 1Descarcă
procura AGOA 06.10.2017-2Descarcă
Convocator AGOA 6 octombrie 2017Descarcă
buletin vot AGOA 06.10.2017-2Descarcă
Raport curent Hotarari AGA OE 21.09.2017Descarcă
Raport curent convocator AGA 21 septembrie 2017Descarcă
propunere hotarare AGOA 21.09.2017Descarcă
propunere investitiiDescarcă
propunere hotarare AGEA 21 septembrie 2017Descarcă
propunere auditoriDescarcă
procura AGOA 21.09.2017Descarcă
procura AGEA 21.09.2017Descarcă
Hotarari AGA OE 21 Septembrie 2017Descarcă
buletin vot AGOA 21.09.2017Descarcă
buletin vot AGEA 21.09.2017Descarcă
Situatii financiare individuale 2016 si Raportul Auditorului IndependentDescarcă
Situatii financiare consolidate 2016 si Raportul Auditorului IndependentDescarcă
Raportul Administratorilor 2016 individualDescarcă
Raportul Administratorilor 2016 consolidatDescarcă
Raport curent convocator AGA 27 aprilie 2017-2Descarcă
Raport curent hotarari AGA 27 aprilie 2017Descarcă
Propunere remunerare membri Consiliu de AdministratieDescarcă
Propunere hotarare AGEADescarcă
Propunere hotarare AGOADescarcă
Procura AGOADescarcă
Procura AGEADescarcă
Buletin de vot AGOADescarcă
BVC 2017Descarcă
Buletin de vot AGEADescarcă
Raport curent hotarare AGEA 09 februarie 2017Descarcă
Raport curent convocator AGEA 09 februarie 2017Descarcă
Propunere hotarare AGEADescarcă
Procura AGEADescarcă
Investitii InvestmentsDescarcă
Buletin de vot AGEADescarcă
Raport curent hotarari AGOA 15 decembrie 2016Descarcă
Raport curent convocator AGA 15 decembrie 2016Descarcă
Propunere hotarare AGOADescarcă
Lista candidati Candidacy proposalsDescarcă
Procura AGOADescarcă
Buletin de votDescarcă
Raport curent hotarari AGA 6 octombrie 2016Descarcă
Raport curent convocator AGOA 06 octombrie 2016Descarcă
Propunere hotarare AGOADescarcă
Procura AGOA 1Descarcă
Lista candidati Candidacy proposals 1Descarcă
Buletin de vot AGOA 1Descarcă
Raport curent convocator AGA 25 iulie 2016Descarcă
Propunere hotarare AGOADescarcă
Propunere hotarare AGEADescarcă
Procura AGOADescarcă
Procura AGEADescarcă
Buletin vot AGEADescarcă
Buletin vot AGOADescarcă
Situatii financiare individuale 2015Descarcă
Situatii financiare consolidate 2015Descarcă
Raportul Administratorilor 2015 TRP individual finalDescarcă
Raportul Administratorilor 2015 consolidat finalDescarcă
Raport curent hotarari AGA 28 aprilie 2016Descarcă
Raport curent convocator AGA 28 aprilie 2016Descarcă
Propunere remunerare membri Consiliu de AdministratieDescarcă
Propunere hotarare AGEADescarcă
Propunere hotarare AGOADescarcă
Procura AGOADescarcă
Procura AGEADescarcă
Buletin de vot AGOADescarcă
Comunicat BVC 2016Descarcă
Buletin de vot AGEADescarcă
Raport curent hotarari AGA 07 decembrie 2015Descarcă
Raport curent convocator AGA 7-8 decembrie 2015Descarcă
Propunere hotarare AGEA 1Descarcă
Propunere hotarare AGOA 1Descarcă
Procura AGOADescarcă
Procura AGEA 1Descarcă
Completare ordine de zi AGEADescarcă
Buletin de vot AGOADescarcă
Completare ordine de zi AGEA (1)Descarcă
Buletin de vot AGEA 1Descarcă
Raport curent hotarari AGA 06 octombrie 2015Descarcă
Raport curent convocator AGA 06 oct 2015Descarcă
Propunere hotarare AGOADescarcă
Propunere hotarare AGEADescarcă
Procura AGEADescarcă
Procura AGOADescarcă
Lista candidati Candidacy proposalsDescarcă
Buletin vot AGOADescarcă
Buletin vot AGEADescarcă
Propunere numire auditor internDescarcă
Procura AGOA 31.08.2015Descarcă
Propunere hotarare AGOADescarcă
Convocator AGA 31 august 2015Descarcă
Buletin de vot prin corespondentaDescarcă
Teraplast FS Conso 31.12.2014 ENDescarcă
Stand alone financial statementsDescarcă
Propunere hotarare AGOADescarcă
Propunere hotarare AGOA ENDescarcă
Propunere hotarare AGEADescarcă
Procura AGEA 29 aprilie 2015 PF ENDescarcă
Procura AGEA 29 aprilie 2015 PFDescarcă
Current report GMS 29 april 2015Descarcă
Convocator AGA 29 aprilie 2015 RODescarcă
Buletin Vot AGOA 29 aprilie 2015 PJ ENDescarcă
Convocator AGA 29 aprilie 2015 ENDescarcă
Buletin Vot AGOA 29 aprilie 2015 PF ENDescarcă
Buletin Vot AGEA 29 aprilie 2015 PJ ENDescarcă
Buget TRP 2015 pentru AGA ENDescarcă
Raport curent Convocator AGA 23 martie 2015 RODescarcă
Propunere hotarare AGEA 1Descarcă
Raport curent Convocator AGA 23 martie 2015 ENDescarcă
Propunere hotarare AGEA ENDescarcă
Procura AGEA 23.03.2015 PJ ENDescarcă
Procura AGEA 23.03.2015 PF ENDescarcă
Procura AGEA 23.03.2015 PJDescarcă
Procura AGEA 23.03.2015 PFDescarcă
Buletin vot AGEA 23.03.2015 PJ ENDescarcă
Buletin vot AGEA 23.03.2015 PJDescarcă
Buletin vot AGEA 23.03.2015 PF ENDescarcă
Buletin vot AGEA 23.03.2015 PFDescarcă
Raport curent convocator AGA 06 octombrie 2014Descarcă
Raport curent hotarari AGA 6 oct 2014Descarcă
Raport curent alegere presedinte CADescarcă
Propunere Hotarare AGOA 06.10.2014Descarcă
Propunere Hotarare AGOA 06.10.2014 ENDescarcă
Propunere Hotarare AGEA 06.10.2014 ENDescarcă
Propunere Hotarare AGEA 06.10.2014Descarcă
Procura AGOA PJ 06.10.2014Descarcă
Procura AGOA PJ 06.10.2014 ENDescarcă
Procura AGOA PF 06.10.2014_ENDescarcă
Procura AGOA PF 06.10.2014Descarcă
Procura AGEA PJ 06.10.2014Descarcă
Procura AGEA PJ 06.10.2014 ENDescarcă
Procura AGEA PF 06.10.2014 ENDescarcă
Procura AGEA PF 06.10.2014Descarcă
Lista candidati Candidacy proposalsDescarcă
Current Report Convocator GMS October 6th 2014 ENDescarcă
BVC 2014 revizuit ENDescarcă
Comunicat rectificare BVC 2014Descarcă
BVC 2014 revizuitDescarcă
Buletin vot AGOA PJ 06.10.2014 ENDescarcă
Buletin vot AGOA PJ 06.10.2014Descarcă
Buletin vot AGOA PF 06.10.2014Descarcă
Buletin vot AGOA PF 06.10.2014 ENDescarcă
Buletin vot AGEA PJ 06.10.2014 ENDescarcă
Buletin vot AGEA PJ 06.10.2014Descarcă
Buletin vot AGEA PF 06.10.2014 ENDescarcă
Buletin vot AGEA PF 06.10.2014Descarcă
Raport curent hotarare AGOA 26.08.2014Descarcă
Propunere Hotarare AGOA 26.08.2014 ENDescarcă
Propunere Hotarare AGOA 26.08.2014Descarcă
Propunere auditor financiar si auditor internDescarcă
Propunere auditor financiar si auditor intern ENDescarcă
Procura AGOA PJ 26.08.2014 ENDescarcă
Procura AGOA PF 26.08.2014 ENDescarcă
Procura AGOA PJ 26.08.2014Descarcă
Procura AGOA PF 26.08.2014Descarcă
Convocator AGOA 26 august ENDescarcă
Convocator AGOA 26 augustDescarcă
Buletin vot AGOA PJ 26.08.2014Descarcă
Buletin vot AGOA PJ 26.08.2014 ENDescarcă
Buletin vot AGOA PF 26.08.2014 ENDescarcă
Buletin vot AGOA PF 26.08.2014Descarcă
Teraplast Situatii financiare individuale si raportul auditorului independentDescarcă
Teraplast consolidat 31.12.2013 semnatDescarcă
Raportul administratorilor consolidat 2013Descarcă
Raportul administratorilor 2013Descarcă
Propunere Hotarare AGOA 29 aprilie 2014Descarcă
Propunere Hotarare AGOA 29 aprilie 2014 ENDescarcă
Propunere Hotarare AGEA 29 aprilie 2014 ENDescarcă
Propunere Hotarare AGEA 29 aprilie 2014Descarcă
Procura AGOA PJ ENDescarcă
Procura AGOA PF ENDescarcă
Procura AGOA PJDescarcă
Procura AGOA PFDescarcă
Procura AGEA PJ ENDescarcă
Procura AGEA PJDescarcă
Decizie 4 10 febrDescarcă
Procura AGEA PF ENDescarcă
Convocator AGA 29.04.2014 ENDescarcă
Convocator AGA 29.04.2014Descarcă
Buletin vot AGOA PJDescarcă
Buletin vot AGOA PJ ENDescarcă
Buletin vot AGOA PF ENDescarcă
Buletin vot AGOA PFDescarcă
Buletin vot AGEA PJ ENDescarcă
Buletin vot AGEA PF ENDescarcă
Buletin vot AGEA PJDescarcă
Buletin vot AGEA PFDescarcă
Buget 2014Descarcă
Annual Financial Statements 2013 stand aloneDescarcă
Raport curent hotarare AGEA 19 decembrie 2013Descarcă
Procura PJ AGEA decDescarcă
Raport curent convocator AGEA 19 decembrie 2013Descarcă
Procura PF AGEA decDescarcă
draft Hotarare AGEA 19 decembrie 2013Descarcă
Decizie CADescarcă
Decizie Unicredit 186 14.11.2013Descarcă
Buletin Vot PJ AGEA decDescarcă
Buletin Vot PF AGEA decDescarcă
Raport curent AGEA 27.08.2013 Hotarare FINALDescarcă
Procura PJ AGEA august completataDescarcă
draft Hotarare AGEADescarcă
Procura PF AGEA august completataDescarcă
Convocator AGEA august 2013Descarcă
Completare ordine de zi AGEA 27 augustDescarcă
Buletin vot PJ AGEA august completatDescarcă
Buletin vot PF AGEA august completatDescarcă
Procura AGOA PF iunie bDescarcă
Procura AGOA PJ iunie bDescarcă
Lista propuneri membri CADescarcă
Hotarare nr.1 AGOA_ 14.06.2013Descarcă
Buletin vot AGOA PJ iunie bDescarcă
Convocator AGA IUNIEDescarcă
Buletin vot AGOA PF iunie bDescarcă
Teraplast_OMF1286_31.12.2012_finalDescarcă
Teraplast IFRS consolidat finalDescarcă
Raportul administratorilor 2012Descarcă
Teraplast audit opinion 31 12 2012Descarcă
Raport curent AGA 26 aprilie 2013Descarcă
PR PJ O1Descarcă
PR PJ E1Descarcă
PR PF E1Descarcă
PR PF O1Descarcă
Propunere de Hotarare nr 2 AGEA 26.04.2013Descarcă
Propunere de Hotarare nr 1 AGOADescarcă
Procura AGOA PF2Descarcă
Procura AGOA PJ2Descarcă
Procura AGEA PJ2Descarcă
Procura AGEA PF2Descarcă
Nota fundamentare crediteDescarcă
Draft Decizie 155Descarcă
Convocator ENDescarcă
BV PJ O1Descarcă
Convocator AGA 26 aprilie 2013Descarcă
BV PJ O V1Descarcă
BV PJ E1Descarcă
BV PF O1Descarcă
BV PF E1Descarcă
Buletin vot AGOA PF2Descarcă
Buletin vot AGOA PJ2Descarcă
Buletin vot AGEA PJ2Descarcă
Buletin vot AGEA PF2Descarcă
Buget TRP 2013Descarcă
Raport curent AGA 14 martie 2013Descarcă
PR PJ ODescarcă
PR PJ EDescarcă
PR PF ODescarcă
Propuneri candidaturi CA 2013Descarcă
PR PF EDescarcă
Procura AGOA PJ1Descarcă
Procura AGOA PF1Descarcă
Procura AGEA PJ1Descarcă
Procura AGEA completare ordine zi PJDescarcă
Procura AGEA PF1Descarcă
Procura AGEA completare ordine zi PFDescarcă
Raport curent AGA 14 decembrie 2012Descarcă
Raport curent convocare AGA 14 Decembrie 2012Descarcă
Procura AGOA PJ4Descarcă
Procura AGOA PF4Descarcă
Procura AGEA PF4Descarcă
Procura AGEA PJ4Descarcă
Decizia 144.2 finantare RFZ RomcabDescarcă
Candidaturi CA 14 decembrieDescarcă
Buletin vot AGOA PF4Descarcă
Buletin vot AGOA PJ4Descarcă
Buletin vot AGEA PJ4Descarcă
Buletin vot AGEA PF4Descarcă
Raport curent convocare AGA TRP 14 sept 12Descarcă
Propunere audit financiar si internDescarcă
Raport curent AGA 14 septembrie 2012Descarcă
Procura AGOA PJ3Descarcă
Procura AGOA PF3Descarcă
Procura AGEA PJ3Descarcă
DECIZIA nr.130 vanzare TERACOTADescarcă
Procura AGEA PF3Descarcă
DECIZIA CA nr.131 vanzare JANDARMIDescarcă
Decizia CA 140 vanzare Met Axa iunie 2012Descarcă
Buletin vot AGOA PJ3Descarcă
Buletin vot AGEA PJ3Descarcă
Buletin vot AGOA PF3Descarcă
Buletin vot AGEA PF3Descarcă
Situatii financiare consolidate 2011Descarcă
Procura AGOA persoane juridiceDescarcă
Raport curent AGA 27 iulie 2012Descarcă
Procura AGOA persoane fiziceDescarcă
Procura AGEA persoane juridiceDescarcă
Procura AGEA persoane fiziceDescarcă
Decizia CA 129 refinantare ING BRDDescarcă
Decizia CA 139 ridicare ipoteca IasiDescarcă
Decizia CA 124 garantare PLSDescarcă
Convocator AGA O EDescarcă
Buletin de vot AGOA persoane juridiceDescarcă
Buletin de vot AGOA persoane fiziceDescarcă
Buletin de vot AGEA persoane juridiceDescarcă
Buletin de vot AGEA persoane fiziceDescarcă
Raport curent completare ordine de zi AGA 14 iunie 2012-1Descarcă
Raport curent AGA 14 iunie 2012Descarcă
Propuneri candidaturi AdministratoriDescarcă
Proiect 2 Hotarare AGOA-2 14 iunie 2012Descarcă
Procura AGOA persoane juridiceDescarcă
Proiect 2 Hotarare AGEA 2 14 iunie 2012Descarcă
Procura AGOA persoane fiziceDescarcă
Procura AGEA persoane juridiceDescarcă
Procura AGEA persoane fiziceDescarcă
Convocator AGA 14-15 iunie 2012Descarcă
Buletin vot AGOA persoane fiziceDescarcă
Buletin vot AGOA persoane juridiceDescarcă
Buletin vot AGEA persoane juridiceDescarcă
Buletin vot AGEA persoane fiziceDescarcă
Situatii Financiare Individuale TRP 2011Descarcă
Raport curent AGA 27 aprilie 2012Descarcă
Raport Auditor DraftDescarcă
Raport Administratori TRP 2011Descarcă
Proiect Hotarare AGEADescarcă
Proiect Hotarare AGOADescarcă
Procura AGA persoane juridiceDescarcă
Procura AGA persoane fiziceDescarcă
Convocator AGA Teraplast 27 aprilie 2012Descarcă
Buletin vot corespondenta persoane juridiceDescarcă
Buletin vot corespondenta persoane fiziceDescarcă
Buget prezentare actionari 2012Descarcă