Main image

Actiuni

Un moment important în istoria companiei TeraPlast a fost listarea la Bursa de Valori București, sub simbolul TRP, în data de 2 iulie 2008.

Principalii acționari ai companiei, la data de referință 19 iulie 2017, sunt:

Dorel Goia46,82%
KJK Fund10,03%
Alte persoane fizice si juridice43,13%

Drepturile acționarilor

Drepturile acționarilor minorități ai Societății sunt protejate în conformitate cu reglementările legislative în vigoare. Pentru detalii privind drepturile acționarilor vă rugăm să consultați documentul de mai jos:

Informare privind drepturile acționarilor

Dividende 2016

TeraPlast SA va iniția procesul de plată a dividendelor aferente exercițiului financiar 2016 prin intermediul Depozitarului Central SA și a agentului de plată Banca Transilvania, începând cu data de 9 iunie 2017.

Dividendele se vor distribui către acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 18 mai 2017 (ex-date 17 mai 2017).

Compania va aloca pentru dividende suma de 9.572.712 RON, în creștere cu 20,71% față de valoarea alocată anul trecut. În contextul în care numărul total de acțiuni a crescut cu 50% în 2016, ca urmare a distribuirii de acțiuni gratuite, valoarea dividendului brut pe acțiune este de 0,0169 lei.

Procedură plată dividend 2016

Dividende 2015

TeraPlast SA va iniția procesul de plata a dividendelor aferente exercițiului financiar 2015 prin intermediul Depozitarului Central SA și a agentului de plată Banca Transilvania, începând cu data de 3 iunie 2016.

Dividendele se vor distribui către acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 20 mai 2016 (ex-date 19 mai 2016).

Valoarea dividendului brut pe acțiune este de 0,021 lei.

Procedură plată dividend 2015

TeraPlast